KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

    Bütün faaliyet ve hizmet birimlerinde çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarını dikkate alarak kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak, benimsemek ve gereklerini sürekli gelişme bilinciyle;


 Müşteri tatminini sağlamak
 Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve motivasyonunu sağlamak
 Çalışanlarımızın sosyal ve mesleki gelişimini sağlamak
 Tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki yürütmek
 Çevreye saygılı olmak
 Ürün kalitemizi ve çeşitliliğimizi sürekli geliştirmek
 Güvenilir ve dürüst olmak, ve her konuda adil olmak

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001:2000 KYS - Bureau Veritas

KALİTE STRATEJİLERİ

   Şener Otomotiv sahip olduğu misyonunu ve gelecekteki vizyonunu yürütebilmesi için,
uyguladığı ve uygulayacağı Kalite Stratejileri şunlardır :

- SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMI,
- PROSES ODAKLILIK – HATA ÖNLEME YAKLAŞIMININ   BENİMSENMESİ,
- YALIN YÖNETİM VE ÜRETİM ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİ,
- MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN TATMİNİNDE MÜKEMMELLİK   MODELİNE YAKLAŞMA,
- KAYNAK YÖNETİMİ,
- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ'NE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI,

English EN Turkish TR